Werkwijze

Intake gesprek
De behandeling start met een intake, waarin uw klachten nauwkeurig worden onderzocht. In dit gesprek komen uw voorgeschiedenis, leefsituatie en relaties en aan de orde. Daarna wordt er met u, eventueel samen met uw partner, een plan opgesteld voor de behandeling. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten kan een behandeling variëren van 1 tot 15 gesprekken. Oefeningen en opdrachten voor thuis vormen soms een onderdeel van de behandeling.

Advies gesprek
U kunt ook een adviesgesprek aan vragen. Het kan fijn zijn om met een deskundige een gesprek aan te vragen om over seks te praten. Het is niet altijd nodig een begeleidingstraject aan te gaan. Bij adviesvragen zijn een of twee gesprekken voldoende.

Partner relatie therapie
Relatieproblemen leiden tot spanningsklachten die zich zowel fysiek als psychisch kunnen uiten. Tevens kunnen relatieproblemen ook problemen geven binnen de seksuele relatie. Binnen partnerrelatietherapie wordt er aandacht besteed aan de communicatiepatronen en door hier meer zicht op te krijgen kan er meer begrip voor elkaar ontstaan. Het doel is het verminderen of oplossen van de problemen. De gesprekken kunnen naast het inzicht ook verheldering bieden waardoor er verandering kan plaats vinden en er ook meer ruimte kan zijn voor intimiteit. Daarnaast kunnen er handreikingen worden gegeven hoe in de thuissituatie met conflictueuze situatie om te gaan.

EMDR
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van een mens. Wanneer je die gebeurtenissen niet goed verwerkt kunnen zich psychische klachten ontwikkelen. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis. Er wordt gesproken van een Post-traumatische stress stoornis ofwel PTSS. In de eerste plaats is EMDR nog steeds bedoeld voor PTSS. De laatste jaren is het ook mogelijk om klachten te behandelen als angst, boosheid, somberheid, en vermijdingsgedrag. Het is eveneens mogelijk om seksuele problemen  te behandelen met EMDR. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is op dit moment een van de meest gebruikte vormen van psychotherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. Cognitieve gedragstherapie is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving, eetstoornissen en seksuologische problemen.

De behandeling bij Seksverslaving
Kenmerkend voor een seksverslaving is het herhaaldelijk zoeken naar een bepaald gedrag  of een bepaalde emotie en daar niet mee kunnen stoppen. Het gedrag geeft misschien wel spanning, maar levert uiteindelijk weinig plezier en bevrediging op. Het leidt eerder tot een dalend gevoel van eigenwaarde.  De methode die ik in mijn praktijk gebruik om seksverslaving te behandelen is ontwikkeld door Gertjan van Zessen. De behandeling die op deze visie stoelt, is positief over seks, constructief van aard en richt zich uiteindelijk niet op het bedwingen of wegnemen van de seksuele symptomen, maar op het onderliggend probleem: lage eigenwaarde en onvoldoende zelfsturing.

 

Praktische links:
Vereniging EMDR Nederland
Het vat van de zelfwaardering
Website Gertjan van Zessen