Werkwijze

Intake gesprek
De behandeling start met een intake waarin we kijken wat er speelt. Hoe lang is het probleem er al? Wat voor invloed heeft het op je leven/ relatie?  Nadat het probleem duidelijk is geworden leg ik uit welke behandeling het meest effectief zal zijn. Het kan nodig zijn om thuis met de besproken opdrachten aan de slag te gaan.

Advies gesprek
Het kan helpen om over seks en seksuele problemen te praten. Tijdens een gesprek krijg je vaak meer duidelijkheid over het probleem dat speelt. Aan de hand van nieuwe inzichten en gerichte oefeningen kun je vaak zelf verder. Het is niet altijd nodig een begeleidingstraject aan te gaan. Bij adviesvragen zijn een of twee gesprekken voldoende.

Partner relatie therapie
Relatieproblemen leiden tot spanningsklachten die zich zowel op psychisch als seksueel vlak kunnen manifesteren. Binnen partnerrelatietherapie wordt er aandacht besteed aan de communicatiepatronen. Daar waar je er samen niet meer uitkomt kan het nodig zijn, beiden je verhaal te doen en meer inzicht te krijgen in negatieve patronen die spelen.  De gesprekken kunnen verheldering bieden waardoor je elkaar beter begrijpt en er weer ruimte kan zijn voor seksuele intimiteit. Ook bespreken we hoe je samen anders met conflicten om kunt  te gaan.

EMDR
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van een mens. Wanneer je die gebeurtenissen niet goed verwerkt kunnen zich psychische klachten ontwikkelen. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis. Er wordt gesproken van een Post-traumatische stress stoornis ofwel PTSS. In de eerste plaats is EMDR nog steeds bedoeld voor PTSS. De laatste jaren is het ook mogelijk om klachten te behandelen als angst, boosheid, somberheid, en vermijdingsgedrag. Het is eveneens mogelijk om seksuele problemen  te behandelen met EMDR. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten zeer goed op EMDR reageren.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is de therapie waar ik het meest mee werk. Negatieve gedachten of destructief gedrag kunnen een probleem langdurig in stand houden. Cognitieve gedragstherapie is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving, eetstoornissen en seksuologische problemen.

Pijn bij het vrijen
Helaas een veel voorkomende klacht, die goed te behandelen valt. Hiervoor heb ik een intensief samenwerkingsverband met Petra Fokkinga, een ervaren bekkenbodem fysiotherapeut.

De behandeling bij Seksverslaving
Kenmerkend voor een seksverslaving is het herhaaldelijk zoeken naar een bepaalde vorm van seksueel gedrag  of opwinding en daar niet mee kunnen stoppen. Het kan ontwrichtend werken voor jezelf en je relatie. Een ‘seksverslaving’ gaat oppervlakkig over seks maar onderliggende probleem gaat over zelfwaardering. Het seksuele gedrag geeft misschien wel  opwinding en spanning, maar leidt eerder tot een dalend gevoel van eigenwaarde.  De methode die ik in mijn praktijk gebruik om seksverslaving te behandelen is ontwikkeld door Gertjan van Zessen en heet “Het vat van zelfwaardering”. De behandeling is zeer praktisch en makkelijk uitvoerbaar. Het richt zich uiteindelijk niet op het bedwingen of wegnemen van de seksuele symptomen, maar op het onderliggend probleem: laag gevoel van eigenwaarde en onvoldoende zelfsturing.