Home

Seks is vaak plezierig en bevredigend en is voor de meeste mensen een belangrijk thema in hun leven. Veel mensen hebben vragen of problemen op het gebied van seksualiteit. Dan blijkt dat het niet altijd een gemakkelijk onderwerp is om over te praten.
Seksuele problemen hebben vaak grote gevolgen voor de relatie en het persoonlijk welzijn. Op den duur is het soms gemakkelijker seks te vermijden dan er over te praten.
Gelukkig zijn veel seksuele problemen, met de juiste hulp, te behandelen. Soms is één gesprek al voldoende om uw vragen te beantwoorden. Over het algemeen zijn er meerdere gesprekken nodig.
Er wordt gewerkt volgens de regels zoals die zijn opgesteld door het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie).